Project call for nye lydprojekter – frist den 1. oktober

Vidensinstitutioner og virksomheder, der arbejder med lyd har mulighed for at ansøge om støtte til nye innovationsprojekter.

Kriterierne for deltagelse er:

 • Mindst én vidensinstitution og mindst 2 virksomheder går sammen om et nyt innovationsprojekt
 • Der bevilges midler til projekter inden for:
  • Gennemførelse af R&D aktiviteter: anvendt forskning, udvikling og demonstration
  • Forprojekter og feasibility-studier evt. som optakt til større forsknings- og udviklingsprojekter
  • Behovs- og potentialeafdækning
 • Projektets samarbejdspartnere indgår en samarbejdsaftale, hvor mål, succeskriterier og forventede effekter samt rettigheder til resultater for projektet fremgår klart.
 • Der er afsat en budgetramme på mellem 50.000 – 350.000 DKK pr. projekt til at dække vidensinstitutionernes lønomkostninger
 • Projekterne vurderes af bestyrelsen i Danish Sound Cluster efter indstilling fra sekretariatet.
 • Projekterne skal igangsættes i 2021. Næste project call er planlagt i starten af 2022.
 • Ansøgning indsendes til tv@danishsound.org og skal udover en kort projektbeskrivelse indeholde budget og timeforbrugsbudget. Skema til ansøgning kan rekvireres.
 • Detaljerede vilkår for projekterne mv. kan ses her på siden.

Tøv ikke med at kontakte Torben Vilsgaard for spørgsmål / dialog på tlf. 2926 0000 eller på tv@danishsound.org.

Læs HER om: tildeling af projekter under Danish Sound Cluster

Læs HER om: Innovationskraft, retningslinjer for erhvervsrettede klyngeaktiviteter

Læs HER om: Innovationskraft, retningslinjer for videnbaserede klyngeaktiviteter 2021-2024

Hent HER ansøgningsskema til projekter (kontakt Torben Vilsgaard for spørgsmål/hjælp)

 

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: